předsedkyně Matice Čech, Moravy a Slezska paní Julie Masopustová