Udělení autokefality Pravoslavné církvi Ukrajiny

http://infokuryr.cz/comment.php?comment.news.23607

Ruská pravoslavná církev se stala rozkolnickou církví

http://infokuryr.cz/comment.php?comment.news.22635

 

8.4.2018 Velikonoce v Teplicích

http://infokuryr.cz/news.php?extend.21216.2

 

28.05.2017 Ustanovení duchovního otce Eugena archimandritou

http://infokuryr.cz/e107_files/downloads/ČERVEN%202017.pdf

 

9.5.2017 Oslavy Osvobození od fašizmu zahájil modlitbou otec Eugen

http://infokuryr.cz/e107_files/downloads/KVĚTEN%202017.pdf

 

Vánoční svátky pravoslavní věřící v Teplicích oslavili podle Juliánského kalendář dne 7.1.2017

http://infokuryr.cz/e107_files/downloads/leden%202017.pdf

 

Oslavu Vítězství nad fašizmem jsme oslavili 9.5.2016. Slavnost zahájil igumen Evžen

http://infokuryr.cz/news.php?extend.13789.2

 

Svatou liturgii na Vzkříšení Našeho Pána Ježíše Krista(Paschální) jsme oslavili v neděli 1.5.2016 v kapli Všech svatých země České viz fotogalerie.

Napsali o nás:

http://infokuryr.cz/news.php?extend.13683.2

 

70. výročí osvobození 9.5.2015

http://www.teplickykuryr.info/news.php?extend.8743.2

Fotografie zde: http://pcoteplice.eu/fotogalerie-2/

 

Vánoční svátky 7.1.2015

http://teplickykuryr.info/news.php?extend.7119.2

 

Sjednocení české šlechty s pravoslavnou církví

Ve středu 3. prosince 2014 bylo přijato do lůna pravoslavné církve šest členů českých historických šlechtických rodin , kteří se vrátili z katolické církve do náruče svatého pravoslaví,  sjednocení se svatým pravoslavím vykonal igumen Eugen (Freimann) za účasti otce Aleksandra (Paschaliuk).

http://teplickykuryr.info/news.php?extend.6803.2

Fotografie zde: http://pcoteplice.eu/fotogalerie-2/

 

UPOZORNĚNÍ: 

Článek v tisku:

http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.4517

 

V Teplicích působí lžikněz Vachata:

http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.4900

http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.3390

http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.3112

http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.3629

http://teplickykuryr.info/comment.php?comment.news.3217

 

PROHLÁŠENÍ

Farní rady z Teplic a Bíliny jsou pobouřeni nekanonickým a protiústavním jednáním Posvátného synodu a Eparchiálního shromáždění pražské pravoslavné eparchie pod vedením suspendovaného kněze Krupici. Našim delegátům nebylo umožněno v sobotu dne 19.10.2013 vstoupit a účastnit se hlasování na volebním shromáždění. Místo nás tam byli ze strany pana Vachaty, který je neplatně ustanoven duchovním správcem pro Teplice, přivezeni lidé, kteří nemají nic společného s našimi farnostmi. Byla tím porušena Ústava pravoslavné církev a dlouhodobě zjišťujeme, že ani Posvátný synod nečiní nijakou nápravu tohoto stavu. Nekomunikuje s věřícími a neodepisuje na naše žaloby a dotazy.  Pouze s potěšením jsme zjistili, že i přes nastrčené falešné delegáty nebyl přesto nikdo zvolen na post pražského arcibiskupa. Ukázala se, že Boží vůle, která odkrývá nekonečné porušování kánonů a církevních ustanovení zvítězila. žádáme aby Posvátný synod rezignoval  a členové odešli ze svých biskupských postů.

PCO Teplice a Bílina

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Pravoslavná církevní obec v Teplicích má řádně zvoleného a ustanoveného duchovního správce a tím je: igumen PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann, Ph.D., M.A. zároveň dodržujeme všechna ustanovení svatých Otců a církevních sněmů a také Ústavy pravoslavné církve a odmítáme jakékoliv vměšování do činnosti naší duchovní správy a ustanovování bez souhlasu příslušného správního orgánu jiných duchovních za našeho duchovního správce jako se tomu v současné době děje. Pan Vachata z Krupky, který byl schizmatickým vedením z Prahy ustanoven je nekanonický duchovní. Dnešní vedení v církvi považujeme taktéž za nekanonické, které se chová v rozporu s církevní pravoslavnou tradicí a proti kánonům a církevním předpisům. Na základě toho je nepovažujeme již za pravoslavné křesťany. Správce Krupice byl suspendován a kněží, kteří s ním spolu slouží jsou automaticky suspendováni také.

Dr. Josef Ermold, starosta církevní obce